Garanti ve İade Koşulları

Garanti ve İade Koşulları

SATIŞ İPTALİ

    • Müşteri, sözleşme konusu ürünün tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünü satın aldığı Bahçecik Organik Tarım Peyzaj Gıda Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne şahsen bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, Müşteriye verilen Ürünün paketi ile birlikte, Bahçecik Organik Tarım Peyzaj Gıda Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne iade faturası ya da Faturanın aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Müşteriye iade edilir veya talebi üzerine yenisi ile değiştirilir.

İPTAL EDİLEMEYECEK HİZMETLER

    • Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, müşteri tarafından üründe; zarar görme, yıpratılma, ürün ve ürüne ait parçaların eksik teslim edilmesi,açılmış ya da kullanılmış ürünler, verilen belgelerin (broşür, fatura, garanti belgesi,..) tesliminin yapılamaması durumlarında iptal hakkı kullanılamaz

YETKİLİ MAHKEME

    • İşbu sözleşmenin uygulanmasında, İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

DAVA TAKİBİ

  • Dava takipleri ve yasal düzenlemeler Bahçecik Organik Tarım Peyzaj Gıda Turizm Ticaret Limited Şirketi tarafından FERİKÖY ORGANİK PAZAR adına yapılmaktadır. Sitenin güvenliğinden ve doğabilecek sorunlardan sorumludur.